วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Workshop 8 : เก้าอี้ แบบ 1 (เก้าอี้กลม พนักพิงโค้ง เหล็กผสมไม้) Sketchup Pro 2014


Workshop 8 : เก้าอี้ แบบ 1 (เก้าอี้กลม พนักพิงโค้ง เหล็กผสมไม้) Sketchup Pro 2014https://www.youtube.com/watch?v=OWmNQQ8P6vQ


Workshop 8 : เก้าอี้ แบบ 1 (เก้าอี้กลม พนักพิงโค้ง เหล็กผสมไม้) Sketchup Pro 2014 -by Wicha Thawonsiri


Workshop 8 : เก้าอี้ แบบ 1 (เก้าอี้กลม พนักพิงโค้ง เหล็กผสมไม้) Sketchup Pro 2014 -โดย Wicha Thawonsiri


วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557